Slezská vlajka dnes

Slezská občanská vlajka

V současnosti bývalí rakouští a pruští Slezané, kteří žijí v České republice používají Slezskou občanskou vlajku, která vychází z historické slezské vlajky. Černý pruh (barva figury) je podle vexilologických pravidel je nahoře (jako původně) a žlutý pruh (barva pozadí) je dole. Slezská občanská vlajka může být opatřena slezským heraldickým znakem pro rozlišení jiných černožlutých vlajek (vlajka Bádenska-Würtemberska, vlajka polských Kašubů nebo rakouských monarchistů). Česká vexilologická škola (narozdíl od německé) kombinaci znaku a vlajky neuznává. Používáme však vlajku s erbem jako slezskou občanskou vlajku, tedy vlajku Slezanů, kteří se hlásí ke své historické zemi.

 

 

 

Tuto slezskou vlajku si můžete zakoupit zde:

http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/2-2-Vlajky-ostatni/5/176-Slezska-vlajka

 

Varianta bez rozlišovacího znaku (přesně historická)

 

Stanovisko odborníků

"Správná podoba slezské vlajky je bikolóra s černou barvou nahoře a žlutou dole. Vlajka vychází ve svých barvách z erbu a figura má vždy přednost před barvou pole, tedy barva figury nahoře, pole dole (obdobně stará zemská barva Čech byla nahoře bílá a dole červená). To že se někdy vyskytuje slezská vlajka s pruhy obráceného pořadí, bylo způsobeno její shodou s vlajkou monarchie. Po válce už nebylo moc příležitostí slezskou vlajku užívat, zvláště kdy od roku 1927 Slezsku jako správní či samosprávná entita neexistuje. Lze tedy hovořit pouze o historické slezské vlajce.  Rozhodně ale za ní nelze považovat tuto bikolóru se znakem Slezska uprostřed (totéž platí i o Moravě, tak jak je někdy chybně prezentována). Znak a vlajka jsou dva samostatné symboly a neměly by být navzájem kombinovány. To, že se tak někdy děje, je chyba (někdy třeba inspirovaná třeba některými německými zeměmi, ale tam jde o jinou tradici). Je to de facto stejné, jako by ve znaku Slezska bylo navíc napsáno slovo Slezsko." 

 

PhDr. Karel Müller

ředitel

Zemský archiv v Opavě

 

Z odborníků na vexilologii je nutno zejména vyzdvihnout konzultaci s panem PhDr. Milanem Bubnem, Ph. D., od něhož máme potvrzenou informaci, že tato vlajka (bez orlice) byla pro Slezsko využívána po staletí.

 

Vlajky a zemské barvy korunních zemí Rakousko-Uherska včetně slezské

(Österreichische Bürgerkunde Handbuch der Staats und Rechtkunde zum offenttlichen Leben mit zahl reichen Kunstbeilogen Illustrationen u. gefalt.Tabellen 2 Bände, cca 1910):